sobota, 16 maja 2015

Monitoring przyrodniczy w Świnoujściu

Ornitolog Świnoujście, Łabędź niemy Cygnus olor

Fot. Ornitolog Świnoujście, Łabędź niemy Cygnus olor


Jednym ze sposobów monitoringu przyrodniczego ptaków jest ich obrączkowanie. Jest to najbardziej dokładna metoda prowadzenia badania nad przemieszczaniem się i nad migracją ptaków, która jest wykorzystywana zarówno w badaniach naukowych ale również i na potrzeby prowadzonych badań przed inwestycyjnych.


Na przełomie września 2014 roku oraz marca 2015 roku zespół ornitolog.szczecin.pl przeprowadził 4 krotne obrączkowanie łabędzi i mew zimujących w Świnoujściu. Monitoring ptaków prowadzony był w dniach 20.09.2014, 25.11.2014, 07.03.2015 oraz 25.03.2015 rok.

Liczebność zaobrączkowanych łabędzi do śmieszek podczas prowadzonego monitoringu ptaków.

Wykres 1. Liczebność zaobrączkowanych łabędzi do śmieszek podczas prowadzonego monitoringu ptaków.

Podczas całego okresu prowadzenia monitoringu ornitologicznego udało się  zaobrączkować 18 łabędzi niemych Cygnus olor oraz 8 śmieszek Chroicocephalus ridibundus. 

Suma zaobrączkowanych ptaków podczas prowadzenie monitoringu ptaków w Świnoujściu.

Wykres 2. Suma zaobrączkowanych ptaków podczas prowadzenie monitoringu ptaków w Świnoujściu.

Działania związane z obrączkowaniem ptaków spotkały się z wielkim entuzjazmem ludzi, którzy mieli możliwość przyglądać na pracę ornitologa. Często zdarzało się, że przypadkowi przechodnie brali czynny udział w obrączkowaniu ptaków, pytali o metody oznaczania wieku i płci ptaków. Oczywiście oprócz prac związanych z liczeniem ptaków również staraliśmy się edukować przechodniów i mówić im jak ważnym procesem jest monitoring ptaków i że należy takie akcje prowadzić jak najczęściej.

Ornitolog Świnoujście, śmieszka Chroicocephalus ridibundus.

Fot. Ornitolog Świnoujście, śmieszka Chroicocephalus ridibundus. 

Trwający prawie cały rok monitoring ptaków był przede wszystkim sporym doświadczeniem, ale z pewnością przyczynił się również dla dobra ptaków i ornitologii.


Tekst, fot.: Michał Kieźlewicz
Fot. www.Ornitolog.Szczecin.pl

OrnitologSzczecin.blogspot.com
Ornitolog.Szczecin@gmail.comBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Komentarze są dla nas i dla innych cenną informacja zwrotną na tematy poruszone we wpisie. Proszę podziel się z nami swoją opinią.