niedziela, 22 marca 2015

Wiosenny monitoring ornitologiczny


Fot. Ornitolog Szczecin, RaniuszekFot. Ornitolog Szczecin, Raniuszek


W dniach 26 - 28 lutego 2015 nasz zespół przy współpracy z ornitologami z Bielska-Białej zaobrączkował blisko 100 ptaków z 6 gatunków.

W śród zaobrączkowanych ptaków dominowała bogatka Parus major, daleko za nią w rankingu jest modraszka Cyniates cearuleus, następnie wśród zaobrączkowanych ptaków był kos Turdus merula, raniuszek Aegithalos caudatus, kowalik Sitta europaea oraz sosnówka Periparus ater.


Podczas prowadzonego przez nas monitoringu liczebności ptaków pierwszego dnia prowadzonego liczenia w sieci ornitologiczne złapało się 83 ptaki. Podczas drugiego dnia badań złapaliśmy 10 ptaków, natomiast ostatniego dnia monitoringu udało się odłowić 10 osobników. 

Wykres 1. Liczebność oraz gatunki zaobrączkowanych ptaków

Wykres 1. Liczebność oraz gatunki zaobrączkowanych ptaków

Podczas prowadzonego monitoringu, zapraszaliśmy na nasz punkt osoby zainteresowane tematyką ptaków, sposobami obrączkowania oraz monitoringiem ptaków. Doświadczony ornitolog obrączkarz, uczył rozpoznawania gatunku oraz płci ptaków.

Fot. Ornitolog Szczecin, Bogatka i Modraszka

Fot. Ornitolog Szczecin, Bogatka i Modraszka

W kolejnych dniach dalsze obrączkowanie ptaków prowadziliśmy w Krakowie. Podczas monitoringu liczebności ptaków w Krakowie gdzie udało się zaobrączkować dwa łabędzie nieme Cygnus cygnus oraz dwie śmieszki Chroicocephalus ridibundus.

Fot. Ornitolog Szczecin, Łabędź niemy zaobrączkowany pod Wawelem

Fot. Ornitolog Szczecin, Łabędź niemy zaobrączkowany pod WawelemTekst, fot.: Michał Kieźlewicz

Ornitolog Szczecin
Ornitolog.Szczecin@gmail.com


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Komentarze są dla nas i dla innych cenną informacja zwrotną na tematy poruszone we wpisie. Proszę podziel się z nami swoją opinią.